Muziek voor mensen met een beperking

Muziek is essentieel in het leven en de ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking. Muziek maakt ze blij en het verrijkt hun leven, bovendien vallen de lichamelijke en verstandelijke beperkingen even weg als je muziek maakt of naar muziek luistert.
Tijdens mijn muzieksessies zet ik muziek in als middel om doelgericht het welzijn van deze mensen te verbeteren. In overleg met familie, begeleiders en/ of een multidisciplinair team worden methodische werkdoelen aan de muzieksessies gekoppeld, nadien worden deze met de betrokkenen besproken en desgewenst kunnen deze doelen weer worden aangescherpt of aangepast.

Met mijn laagdrempelige muziekactiviteiten probeer ik zoveel mogelijk aan te sluiten bij de interesses en de mogelijkheden van de cliënt.
Ook voor mensen met ADHD, ADD en (aanverwante) autismestoornissen bied ik muzieksessies aan. Neem gerust contact op.